GDV-ordningen

GDV-ordningen er en gebyrfinansieret godkendelsesordning, hvor byggevarer i kontakt med drikkevand kan godkendes og mærkes, så byggevaren kan markedsføres og sælges i Danmark.

OBS: Vejledninger og skabeloner er under revision, jf. bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016, som trådte i kraft den 1. juli 2016. Ændringer kan følges ved tilmelding af styrelsens nyhedsmail.

Om GDV-ordningen

Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand (GDV) omfatter alene byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, det vil sige afsmitning af sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

GDV-ordningen er reguleret i bekendtgørelsen nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den ansvarlige myndighed for godkendelsesordningen. GDV-ordningen er pr. 1. januar 2017 hjemtaget til styrelsen, og det hidtidige GDV-sekretariat er derfor nedlagt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager nu sagsbehandlingen af ansøgninger i GDV-ordningen. I den forbindelse er bekendtgørelsen under revision.

Læs mere om Betingelserne for GDV-godkendelse, herunder hvilke byggevarer der er omfattet eller ikke omfattet af godkendelseskravet, og hvilke byggevarer der kan opnå en frivillig godkendelse.

Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet rådgiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om krav, testgrundlag og metoder med henblik på at sikre, at kvalitetskravene til byggevarer i kontakt med drikkevandet er overholdt, når vandet kommer ud til forbrugernes taphaner. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan henvise til Miljøstyrelsens liste over drikkevandskvalitetskriterier for vejledende grænseværdier.

Al relevant lovgivningen på området er tilgængeligt i boksen til højre.

Godkendelsesindehaveren ansvar

Det er godkendelsesindehaverens ansvar at sikre, at byggevarer, som bliver godkendt i GDV-ordningen, overholder kravene for godkendelsen i hele godkendelsesperioden, og at mærkningen af byggevaren er i overensstemmelse med reglerne herom i bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, inden produktet bliver markedsført og solgt. For GDV-godkendelser udstedt fra den 1. juli 2016 og frem er det frivilligt at dråbemærke byggevaren.

Læs mereFor English

Click the link below for information about the GDV scheme and approval in english.

The GDV scheme

Lovgivning på området
Følgende love og bekendtgørelser regulerer ordningen om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand m.v.. De enkelte love og bekendtgørelser er anført under den ansvarlige myndighed. Der linkes til gældende udgave på www.retsinformation.dk

Transport- og Bygningsministeriet

LBK nr. 1178 af 23.09.2016 (Byggeloven)

BEK nr. 1007 af 29.6.2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

BEK nr. 32 af 21.1.2013 om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand

Bygningsreglementet

Miljø- og Fødevareministeriet

BEK nr. 1147 af 24.10.2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

BEK nr. 1146 af 24.10.2017 om kvalitetskrav til miljømålinger

Sidst opdateret: 18.06.2018