GDV-ordningen

Godkendelsesordningen er en obligatorisk, gebyrfinansieret ordning, som indebærer, at byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, skal testes, godkendes og mærkes, inden det er lovligt at markedsføre og sælge byggevaren i Danmark.

NOTE: Hjemmesiden, vejledninger og skabeloner er under ændringer jf. den nye Executive Order no. 1007 of 29 June 2016,trådte i kraft.
Du kan følge ændringer ved at tilmelde dig vores nyhedsmail.

Der er udgivet en vejledning i de GDV ordningens ændringer pr. 1 Juli 2016 som fremgår i Vejledning om ændringer i GDV-ordningen pr. 1. juli 2016

Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand (GDV) omfatter de sundhedsmæssige egenskaber ved byggevarerne, det vil sige afsmitning af sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den ansvarlige myndighed for godkendelsesordningen og har sin afgørelseskompetence placeret i et sekretariatet. GDV-ordningen er reguleret i bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Læs mere om Betingelserne for GDV-godkendelse, herunder hvilke byggevare, der er omfattet og undtaget godkendelseskravet.

Da godkendelsesordningen omfatter obligatoriske godkendelser af en byggevares sundhedsmæssige egenskaber er det Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (under Miljø og fødevareministeriet), som rådgiver Trafik- og Byggestyrelsen om krav, testgrundlag og metoder med henblik på at sikre, at kvalitetskravene til byggevare i kontakt med drikkevandet er overholdt, når vandet kommer ud til forbrugernes taphaner. 

Du finder alt lovgivningen på området  i boksen til højre.

Godkendelsesindehaveren ansvar

Det er godkendelsesindehaveren ansvar at sikre sig, at byggevarer, som bliver godkendt i henhold til ordningen, bliver forsynet med korrekt mærkning i henhold til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer inden produktet bliver markedsført og solgt.

Læs mereFor English
Click the link below for information about the GDV scheme and approval in english.
Lovgivning på området
Følgende love og bekendtgørelser regulerer ordningen om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand m.v.. De enkelte love og bekendtgørelser er anført under den ansvarlige myndighed. Der linkes til gældende udgave på www.retsinformation.dk

Transport- og Bygningsministeriet

LBK nr. 1185 af 24.10.2010 (Byggeloven)

LOV nr. 389 af 02.5.2012 (Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven)

BEK nr. 1007 af 29.6.2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

BEK nr. 32 af 21.1.2013 om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand

Bygningsreglementet

Miljø- og Fødevareministeriet

BEK nr. 802 af 1.6.2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

BEK nr. 914 af 27.6.2016 om kvalitetskrav til miljømålinger
Sidst opdateret: 09.01.2017