Betingelser for GDV-godkendelse

Der kan ansøges om en GDV-godkendelse for en byggevare i kontakt med drikkevand med henblik på markedsføring eller salg af byggevaren i Danmark. Der er flere betingelser for at få en GDV-godkendelse, som ansøger skal sikre, er opfyldt.

Betingelser for ansøgning om GDV-godkendelse
Ansøger skal sørge for at opfylde betingelserne i bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand og følge retningslinjerne i GDV-ordningens vejledninger.

Herunder hører at:
  • dokumentere byggevarens sundhedsmæssige egenskaber, enten ved de certifikater/godkendelser, der accepteres i ordningen, eller ved at lade byggevaren vurdere og teste i henhold til kravene i bekendtgørelsens bilag 1.
  • udfylde og indsende en elektronisk ansøgning med tilhørende dokumentation på Virk/Indberet.
  • dokumentere ansøgningen med de oplysninger, der er angivet i vejledningerne, herunder udfylde og indsende de(n) relevante materialespecifikation(er) eller lignende oversigt over komponenter og materialer
  • læse tro og love erklæringen om etablering af egenkontrolsystem og i ansøgningen erklære, at et egenkontrolprogram vil blive etableret for byggevaren
  • evt. udfylde og vedhæfte erklæring om indgået aftale om årligt tilsyn, hvis der på indsendelsestidspunktet for ansøgningen endnu ikke har indgået en endelig tilsynsaftale.

Nedenfor fremgår ansøgningsproceduren, betingelserne for "Godkendt til drikkevand"-mærkningen og takster for udstedelse af GDV-godkendelse.

Byggevarer, der kan/ikke kan GDV-godkendes
Listerne over byggevarer, der kan eller ikke kan GDV-godkendes, er ikke udtømmende. Listerne redigeres efter behov.

Opstår der tvivl om, hvorvidt en byggevare kan GDV-godkendes, kan der henvises til Vejledningen om byggevarer i kontakt med drikkevand, hvoraf det fremgår, hvilke byggevarer der er omfattet af GDV-ordningen. Hvis det ikke skaber afklaring, kan styrelsen kontaktes på mail: GDV@tbst.dk for yderligere vejledning.

Bemærk: Nedenstående lister over byggevarer, der kan GDV-godkendes, alene er dækkende, hvis byggevaren markedsføres til kontakt med drikkevand. Byggevarer, der er omfattet af bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, men som alene markedsføres til andre formål end kontakt med drikkevand, skal ikke GDV-godkendes.

Læs mere om GDV-ordningens betingelserSidst opdateret: 08.06.2018