Vejledning og skabeloner til ansøgning om GDV-godkendelse

På denne side finder du Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og det tidligere GDV-sekretariats vejledninger om byggevarer godkendt til drikkevand. Vejledningerne er styrelsens/sekretariatets udmøntning af bekendtgørelsens krav vedrørende GDV-godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Du finder endvidere forskellige skabeloner, som du kan bruge i din ansøgning til at dokumentere byggevaren.

Under Ansøgningsmateriale finder du generel information om at ansøge, herunder vejledningerne og den erklæring, som du bekræfter ved udfyldelse af ansøgningsskemaet. Inden du indsender en ansøgning, anbefaler vi, at du læser ”Ansøgningsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand” igennem og følger fremgangsmåden deri. Uddybende forklaringer og baggrund kan du finde i den generelle vejledning, ”Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand”. Du finder også en fornyelsesvejledning og det dertilhørende ansøgningsskema for fornyelse af gældende GDV-godkendelser.

Materialespecifikationer sikrer vigtige oplysninger om din byggevare, som styrelsen skal bruge til at behandle din ansøgning hurtigt. Vi anbefaler derfor, at du udfylder den relevante materialespecifikation og bruger den som den materialedokumentation, du vedhæfter til ansøgningsskemaet. Materialespecifikationerne indeholder også vejledning om blandt andet valg af testversion for byggevaren samt om testkrav for forskellige materialetyper. Du må gerne vedlægge din egen komponent- og materialeliste, hvis den indeholder de samme oplysninger som en materialespecifikation.

Du skal desuden vedhæfte en liste over de versioner af din byggevare, der skal omfattes af godkendelsen. Du finder en skabelon hertil under Liste over produktnavne/versioner af byggevaren.

Under Tilsynsvejledning og erklæring om indgået tilsynsaftale finder du Tilsynsvejledningen med kravene til den tilsynsaftale om årligt tilsyn, du skal indgå med et akkrediteret tilsynsorgan, samt en tro og love erklæring om indgåelse af betinget tilsynsaftale, hvis du på ansøgningstidspunktet endnu ikke har indgået en endelig tilsynsaftale.


OBS Vejledningerne og skabelonerne er i øjeblikket ved at blive opdateret.Online ansøgningsformular
Sidst opdateret: 23.06.2017