Markedsovervågning

Markedsovervågningen foregår bl.a. ved:
  • At der gennemføres 2 informations- og kontrolindsatser om året på byggevarer, som er udvalgt fordi de har stor betydning for borgernes sikkerhed og sundhed.
  • At styrelsen følger op på anmeldelser om ulovlige byggevarer.
Styrelsen kan give en virksomhed, der markedsfører og sælger ulovlige byggevarer, påbud om at standse markedsføring og salg, påbud om at tilbagekalde byggevaren eller fjerne den, hvis den allerede er indbygget. Derudover kan styrelsen politianmelde virksomheder med henblik på bødeforelæg.

Styrelsen kontrollerer bl.a., at byggevaren er CE-mærket, og at der medfølger de nødvendige dokumenter, eller at produkter i kontakt med drikkevand, fx vandhaner, er godkendte efter de gældende regler.

Anmeldelse af markedsføring og salg af ulovlige byggevarer
På byggevareinfo.dk kan du anmelde virksomheder, der markedsfører og sælger ulovlige byggevarer.
Mere information
Sidst opdateret: 03.05.2018