Gebyrer og afgifter på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med byggeområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.

Til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til bearbejdning af oplysninger om eftersyn og kontrol i henhold til byggelovens § 25 F, stk. 3, betaler forsikringsselskaberne et gebyr.
Gebyret er i 2018 0 kr.

Til dækning af kommunalbestyrelsens udgifter ved behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven kan kommunalbestyrelsen opkræve et fast gebyr.
Gebyret udgør i 2018 maksimalt 1.038 kr.
De gældende satser for byggesagsbehandling findes her.

Til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand, opkræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et gebyr efter regning på baggrund af medgået tid.
Gebyret opkræves løbende for sagsbehandlingen ved ansøgning om godkendelse, opretholdelse af godkendelse og fornyelse af godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Gebyr opkræves endvidere for tilbagekaldelse af godkendelse, hvis tilbagekaldelsen skyldes godkendelsesindehavers manglende overholdelse af betingelser for godkendelse.
Timesatsen er i anden halvdel af 2018 990 kr.

Bekendtgørelse nr. 646/2018 fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Sidst opdateret: 18.10.2018