Produktivitet og konkurrence

Højere produktivitet, øget konkurrence og færre fejl og mangler i byggeriet vil medføre betydelige samfundsøkonomiske gevinster.

Byggeriet har i de seneste mange år tilsyneladende været kendetegnet ved en markant lavere produktivitet end det øvrige erhvervsliv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (tidl. Energistyrelsen) belyser erhvervets produktivitet og øvrige økonomiske forhold såsom konkurrenceforhold og økonomi ved mere energivenlige bygninger i en række økonomiske analyser.

Fejl og mangler i byggeriet koster hvert år samfundet et betydeligt milliardbeløb. En vigtig del af indsatsen mod fejl og mangler er at synliggøre omfanget, fordi synliggørelse er med til at sikre, at initiativerne for at nedbringe omfanget af svigt, fejl, mangler og skader bedre målrettes. Derfor offentliggør styrelsen hvert år et fejl- og mangel-indeks.

At byggebranchen traditionelt er mindre produktiv i vintersæsonen har negative konsekvenser - både for de håndværkere, der går ledige, og for samfundet som sådant. Reglerne i vinterbekendtgørelsen er med til at sikre, at byggeriet i størst muligt omfang holdes i gang om vinteren.
Sidst opdateret: 10.08.2017