Fejl og mangler

Et væsentligt indsatsområde i udviklingen af dansk byggeri er at reducere omfanget af fejl og mangler i byggeprocessen og i det færdige produkt.

For branchen udgør svigt et væsentligt produktivitetsproblem, idet der i hvert enkelt projekt skal afsættes tid og penge til at udbedre fejl og mangler, ligesom manglende kvalitet er med til at give branchen et dårligt renommé.

For bygherrerne og forbrugerne resulterer lav byggekvalitet ikke kun i byggerier, der ikke lever op til forventningerne, men også i en betragtelig meromkostning, idet regningen for svigt i byggeriet bliver sendt videre til brugerne.
Sidst opdateret: 10.08.2017