Beskæftigelseseffekt af renoveringspuljen

Renoveringspuljen på 1,5 mia. kr. var åben for ansøgninger fra den 14. april 2009 til den 25. maj 2009, og gav husstande mulighed for tilskud til boligforbedringer. Renoveringspuljens formål var at styrke beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og at bidrage til en generel modernisering af bygningsmassen, herunder også energibesparelser.

I "Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt" vurderes, hvordan renoveringspuljen har påvirket beskæftigelsen. Renoveringspuljen har fået mange husstande til at fremskynde renoveringsprojekter og andre til at igangsætte nye projekter. Beskæftigelseseffekten af puljen vurderes at være på 8.900 personer i tredje kvartal og 9.600 personer i fjerde kvartal 2009 i byggeerhvervene. Hvis man tager højde for, at en del af projekterne er finansieret ved, at husholdningerne reducerer forbruget af andre varer, bliver den samlede beskæftigelseseffekt omtrent halvt så stor.

Renoveringspuljen støttede i vidt omfang energivenlige renoveringsprojekter. To-tredjedele af projekterne omfattede således energivenlige materialer, især nye vinduer og døre. En fjerdedel af projekterne har omfattet reparation eller isolering af tage.

Undersøgelsen er baseret på en kombination af en spørgeskemaundersøgelse blandt tilskudsmodtagere og data fra administrationen af ordningen.
Sidst opdateret: 11.07.2016