Byggevirksomheders indtjening

Rapporten viser, at over en årrække, der både indeholder høj- og lavkonjunktur, kan byggerelaterede virksomheder tjene penge på omtrent samme niveau som industrivirksomheder. Byggevirksomheder er ligeledes gode til at undgå konkurs, når man ser bort fra, at byggeriet er konjunkturfølsomt.

Beregningerne viser overskuddet pr. beskæftiget og tager højde for, at forskellige brancher skal forrente kapitalapparat af forskellig størrelse. Analysen er foretaget på brancheniveau, men peger på områder, der bedre kan undersøges på virksomhedsniveau, fx sammenhængen mellem virksomhedsstørrelse og virksomhedernes præstationer.
Sidst opdateret: 11.08.2015