Økonomisk vurdering af energivenlige bygninger

Energiforbruget til opvarmning mv. af bygninger står for 40 procent af energiforbruget i Danmark, og det er derfor vigtigt, at der gennemføres energiforbedringer af bygningerne, så energiforbruget og CO2-udslippet reduceres.

I rapporten er omkostningerne ved at reducere udslippet af CO2 med 1 ton ved gennemførelse af energibesparende tiltag vist. Hermed kan tiltagene sammenlignes inden for byggeriet og – hvis man inddrager andre undersøgelser – med tiltag i andre sektorer i økonomien. Disse CO2-skyggepriser varierer meget mellem de konkrete byggetekniske tiltag til at reducere energiforbruget. Endelig er beregnet fossil-skyggepriser, der viser, hvad det koster at mindske afhængigheden af fossile brændsler.
Sidst opdateret: 11.08.2015