Antallet af producenter af byggevarer

God konkurrence er nødvendigt for at sikre velfungerende markeder. I undersøgelsen belyses antallet af producenter af en lang række materialer til byggeriet for derigennem at få en indikation af, hvor godt markedet for byggevarer fungerer. De statistiske resultater indikerer, at der for mange byggevarer er forholdsvis mange danske producenter, og at der importeres varer fra mange lande. Billedet for byggevaremarkedet ligner dermed billedet for markedet for visse industrivarer. Det tyder på, at det for mange byggevarer ikke er antallet af producenter, der står i vejen for god konkurrence.

Der kan imidlertid være andre forhold – fx koncentration i handelsleddet – som blokerer for god konkurrence. Derfor skal undersøgelsen opfattes som et blandt flere bidrag til at belyse det samlede billede af konkurrencen på markedet for byggevarer.
Sidst opdateret: 11.08.2015