Produktivitet i dansk og europæisk byggeri

Rapporten "Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri" sammenligner produktivitetsniveauet for de udførende byggeerhverv i Danmark og 10 andre lande fra EU. Værditilvæksten pr. beskæftiget i byggeriet i Danmark er højere end i alle de øvrige lande. Prisen på byggeri er imidlertid også relativt høj i Danmark.

Korrigeres værditilvæksten pr. beskæftiget med prisen på byggeri, ligger produktiviteten for byggeriet i Danmark kun midt i feltet af europæiske lande.
Sidst opdateret: 11.08.2015