Input-output analyser for byggeriet

I undersøgelsen beskrives, hvordan forskellige led i byggeriets værdikæde bidrager til produktivitetsudviklingen og prisdannelsen for det færdige byggeri. Undersøgelsen bygger på såkaldte input-output tabeller. Rapporten konkluderer, at produktiviteten i nybyggeriet er steget med 16 procent i perioden 1994-2004. De udførende håndværkere tegner sig for den største produktivitetsstigning (40 procent). Det er langt mere end de virksomheder, der leverer byggematerialer og -tjenester.

Analysen viser også, at det kun er en mindre del af nybyggeriet, der er “flyttet på fabrik”: Den andel af en bygnings værdi, der skabes af håndværkere, steg knap 2 procent, mens værdiskabelsen hos byggevareproducenterne faldt tilsvarende.
Sidst opdateret: 11.08.2015