Sæsonudjævning

Beskæftigelsen i byggeriet varierer kraftigt over året, med lavest beskæftigelse om vinteren. Variationen har en række negative konsekvenser for samfundet og for branchens aktører.

Sæsonvariationen er et samfundsproblem bl.a. fordi en del af arbejdsstyrken går ledig. For håndværkerne betyder variationen større jobusikkerhed.

Formålet med reglerne i ”Vinterbekendtgørelsen” er at sikre, at byggeriet i størst muligt omfang holdes i gang om vinteren. Bekendtgørelsen stiller krav om, at entreprenøren så vidt muligt viderefører arbejdet i vinterperioden. Der findes dog også en såkaldt ulempegrænse. Denne er nået, når arbejdet ikke kan holdes i gang på trods af, at sædvanlige vinterforanstaltninger er anvendt i normalt omfang. Bekendtgørelsen indeholder desuden bestemmelser om ansvarsfordelingen mellem bygherren og entreprenøren for planlægning og gennemførelse af vinterforanstaltninger.
Sidst opdateret: 10.08.2017