Bygningskonstruktioner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter og udvikler regler for bygningskonstruktioner samt udarbejder vejledninger i forhold til relevante emner, som vedrører konstruktioner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter og udvikler regler for bygningskonstruktioner samt udarbejder vejledninger i forhold til relevante emner, som vedrører konstruktioner.
Bestemmelserne for bygningskonstruktioner fremgår af bygningsreglementet. I øjeblikket er både BR15 og BR18 gældende. Afsnittet vedr. bygningskonstruktioner i forbindelse med BR15 fremgår af kapitel 4. Afsnittet vedr. bygningskonstruktioner i forbindelse med BR18 fremgår af kapitel 15. BR 18 trådte i kraft d. 1. januar 2018, og BR 15 gælder til og med d. 30. juni 2018, hvormed alene BR18 vil være gældende. De danske konstruktionsbestemmelser er baseret på eurocodes, som er de europæiske normer for dimensionering og opførelse af bygningsværker. Læs mere på hjemmesiden eurocodes.dk.

I forhold til de enkelte eurocodes er der på en række områder mulighed for at anvende nationalt fastsatte værdier, som er anført i de nationale annekser, og som vedrører særlige danske forhold.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder i samarbejde med Dansk Standard de nationale annekser for bygningskonstruktioner. Gældende danske annekser kan findes på Dansk Standards hjemmeside (nyt vindue).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder løbende forskellige vejledninger, som er relevante i forhold til bygningskonstruktioner. Der er bl.a. udarbejdet vejledninger om sneskader på bygninger.

Sne på tage

I løbet af de seneste par vintre har sne ført til et større antal tagkollaps og andre skader på bygninger. De mange tagkollaps og skader har især ramt landbrugsbygninger, lagerbygninger, værksteder og sportshaller. I december 2010 skete et større tagkollaps, da dele af taget på Club Danmark Hallen i Valby styrtede sammen som følge af ophobet sne på taget.

Det er derfor vigtigt, at bygningsejere undersøger deres bygninger for risiko for tagkollaps. Især bør halejere undersøge deres haller, særligt hvis hallerne har store spændvidder, for at undgå fremtidige kollaps.

Til at understøtte arbejdet kan bygningsejere finde hjælp i to pjecer, som vejleder i, hvordan bygningsejere kan kontrollere, om der er risiko for tagkollaps:

Er din bygning snesikker? (nyt vindue)

Forebyg sneskader på haller og store tage (nyt vindue)

Endvidere er det vigtigt, at bygningsejere sørger for at rydder deres tag for eventuel sne for at undgå tagkollaps eller andre bygningsskader. Bygningsejere kan finde hjælp til dette i følgende pjece: 

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? (nyt vindue)

Sidst opdateret: 03.05.2018