Klimatilpasning

Forandringer i klimaet kan have betydning for byggeriet – både nybyggeri og det eksisterende byggeri.

I løbet af de næste årtier vil der gradvist komme mere regn, mere vind, højere vandstand og mere ekstremt vejr, hvilket kan have betydning for byggeriet.

Nybyggeri

Kravene i bygningsreglementet sikrer tilfredsstillende forhold i bygninger vedrørende sundhed, tilgængelighed, kvalitet, energi og sikkerhed. Energistyrelsen foretager løbende vurderinger af behovet for at ændre bygningsreglementets krav også i forhold til klimaforandringer. Gennem løbende revision af bygningsreglementets bestemmelser bliver der taget hånd om de udfordringer, som klimaforandringerne og et vådere, varmere og mere ekstremt vejr kan stille nybyggeriet overfor. Hermed fremtidssikres kravene til nybyggeriet, så bygningerne kan holde til fremtidens vejr.

Eksisterende byggeri

For de eksisterende bygninger kan løbende vedligeholdelse og driftsmæssige tiltag, så som håndtering af regnvand, fjernelse af sne og sjap langs husmure og på taget, i mange tilfælde betyde, at bygningsejere er godt hjulpet.

Der findes yderligere vejledning om klimatilpasning til borgere, kommuner og private virksomheder på klimatilpasning.dk (nyt vindue).

Desuden er der udgivet en generel vejledning om, hvordan bygningsejere skal rydde deres tag for sne for at undgå tagkollaps eller andre bygningsskader som følge af sne.

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? (pdf) (nyt vindue)

Der er også udgivet to vejledninger, som informerer bygningsejere om, hvordan de kan kontrollere deres bygninger for risiko for tagkollaps i tilfælde af sne. Vejledningerne henvender sig især til ejere af haller med store spændvidder. 

Er din bygning snesikker? (pdf) (nyt vindue)

Forebyg sneskader på haller og store tage (pdf) (nyt vindue)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en vejledning, der skal bidrage til at nedbringe risikoen for skader fra stormflod og vandstigninger på byggeri i kystnære områder. Vejledningen giver et overblik over relevante krav i bygningsreglementet 2018 samt byggetekniske anvisninger og erfaringer. Følg linket i informationsboksen.  

Sidst opdateret: 03.05.2018