Erstatningsansvar i forhold til bagage

Bagageforsinkelser

Luftfartsselskabet skal betale erstatning, medmindre det har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skade, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelser er begrænset til 1.131 SDR (ca. kr. 9.640).

Ødelagt, bortkommet eller beskadiget bagage

Luftfartsselskabet skal betale erstatning, selv om det ikke har udvist fejl, medmindre der var defekter ved bagagen. Hvis det drejer sig om håndbagage (den bagage der medtages i kabinen), har selskabet kun pligt til at betale erstatning for skader, når det har begået fejl. Erstatningsansvaret for bagage er begrænset til 1.131 SDR (ca. kr. 9.640).

Højere grænser for indchecket bagage

Passagerer kan aftale højere erstatningsgrænser (højere end 1.131 SDR) ved senest ved indcheckningen at afgive en særlig erklæring om den reelle værdi, som bagagen har og mod at betale det evt. tillæg, som luftfartsselskabet tager herfor. I en sådan situation gælder det beløb, der er angivet i erklæringen, medmindre luftfartsselskabet beviser, at beløbet i erklæringen overstiger den reelle værdi, som bagagen har. Hvis en passager skal transportere særligt kostbar bagage, eksempelvis en kørestol, hvis værdi overstiger 1.131 SDR, og ønsker en højere erstatningsdækning, kan passageren således tegne en form for forsikring hos luftfartsselskabet i forbindelse med bestillingen af billet.

Klager vedrørende bagage

I tilfælde af beskadiget, forsinket, bortkommet eller ødelagt bagage skal passageren hurtigst muligt underrette luftfartsselskabet skriftligt. I tilfælde af skader på indchecket bagage skal passageren klage skriftligt senest inden 7 dage, og i tilfælde af forsinkelse senest inden 21 dage, i begge tilfælde regnet fra den dag, hvor bagagen er stillet til rådighed for passageren.

Sidst opdateret: 28.01.2013