Hvornår gælder reglerne for erstatningsansvar

Er det luftfartsselskab, der udfører flyvningen, ikke det samme som det luftfartsselskab, du har købt billet hos, kan du selv vælge, hvilket af luftfartsselskaberne du vil sende din klage til eller kræve erstatning af.

Søgsmålsfrist

Erstatningssag skal anlægges ved domstolene inden to år fra den dato, hvor flyet ankom eller burde være ankommet.

Erstatningsopgørelse

For at få erstatning skal passageren have lidt en skade, som kan opgøres økonomisk (eksempelvis helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter som følge af forsinkelse eller beskadiget bagage). Reglerne for erstatningsopgørelsen ligger uden for rammerne af luftfartslovgivningen og er ikke en del af denne fremstilling.
(Erstatningsreglerne følger de nationale bestemmelser. I Danmark gælder bl.a. bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar nr. 885 af 20. september 2005).


 

Hvornår gælder reglerne:

Danske luftfartsselskaber og andre EF-luftfartsselskaber

Erstatningsreglerne gælder for flyvninger med danske luftfartsselskaber og andre EF-luftfartsselskaber uanset, hvor de flyver i verden.

Ikke EF-luftfartsselskaber

Erstatningsreglerne gælder også for flyvninger med ikke EU-luftfartsselskaber:

  • I Danmark og Grønland og mellem Danmark og Grønland (indenrigs)
  • Mellem Danmark/Grønland og lande, der har tiltrådt Montreal-konventionen (udenrigs)
  • Mellem Danmark/Grønland og lande, der hverken har tiltrådt Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen (udenrigs)

I forbindelse med de nævnte udenrigsflyvninger er passageren dog ikke sikker på at få forskudsbetaling, da betalingen afhænger af de nationale bestemmelser, der gælder for pågældende luftfartsselskab. 

Trafikstyrelsen kan oplyse, hvilke lande der har tiltrådt de omhandlede konventioner.

Visse af erstatningsreglerne gælder ikke i følgende situationer:

  • Flyvninger med ikke EF-luftfartsselskaber mellem Danmark og lande, der alene har tiltrådt Warszawa-konventionen (og ikke Montreal-konventionen)
  • Flyvninger med luftfartsselskaber hjemmehørende på Færøerne

I disse situationer gælder der lidt andre erstatningsregler, jf. regelgrundlaget

Sidst opdateret: 30.01.2013