Regelgrundlaget for erstatningsansvar

Danske luftfartselskaber og øvrige EF-luftfartsselskaber er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.

Ikke EF-luftfartsselskaber, der flyver indenrigs i Danmark eller er hjemmehørende i Grønland og Færøerne er omfattet af kap. 9 i luftfartsloven, jf. bl.a. § 90 b. For Færøerne er reglerne dog ikke sat i kraft endnu. Indtil videre gælder reglerne i anordning nr. 573 af 9. august 1990 om ikrafttræden for Færøerne af lov om luftfart.

Øvrige ikke EF-luftfartselskaber, der flyver mellem Danmark og lande, som har tiltrådt Montreal-konventionen, er omfattet af kap. 9 i luftfartsloven, jf. § 90, stk. 1. For disse flyvninger er man ikke sikker på at få forskudsbetaling, da betalingen er afhængig af de nationale bestemmelser, jf. § 111 a.

Øvrige ikke EF-luftfartsselskaber, der flyver mellem Danmark og lande, som hverken har tiltrådt Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen, er omfattet af kap. 9 i luftfartsloven, jf. § 90. For disse flyvninger er man ikke sikker på at få forskudsbetaling, da betalingen er afhængig af de nationale bestemmelser, jf. § 111 a.

Øvrige ikke EF-luftfartsselskaber, der flyver mellem Danmark og lande, som ikke har tiltrådt Montreal-konventionen, men alene Warszawa-konventionen, er omfattet af bilaget til luftfartsloven, jf. § 90 a.
Sidst opdateret: 30.01.2013