Bliv chaufførvikarudlejer

Her kan læse om krav og retningslinjer for dig, som ønsker at drive chaufførvikarvirksomhed.

Det kræver godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at udleje chaufførvikarer til kørsel på danske busser i Danmark.

Er du indehaver af bustilladelse, kan du godkendes til at drive chaufførvikarvirksomhed. Det er en betingelse for opretholdelse af bustilladelse og dermed også opretholdes af godkendelse til udlejning af chaufførvikarer, at virksomheden har mindst en indregistreret bus til erhvervsmæssig buskørsel.

Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til erhvervsmæssig buskørsel og godstransport med lastbiler eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt over 3,5 tons.

Ansøgningsskemaet finder du i boksen til højre.

Du skal – ud over at opfylde betingelserne for at få en bustilladelse – opfylde følgende krav for at få en godkendelse til at udleje chaufførvikarer:

Særligt for personlig drevne virksomheder
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at godkendelsen kun tillader udlejning af ansatte chauffører. Ejeren i en personlig drevet virksomhed kan således ikke udleje sig selv.

Faglige kvalifikationer
Har du bestået busvognmandskursus før 2000, skal du gennemføre et særligt kursusmodul om vikarudlejning, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Økonomi
Kravet til vejtransportvirksomhedens egenkapital for etablering af en chaufførvikarvirksomhed er 150.000 kr. Det betyder, at danske vejtransportvirksomheder ikke skal opfylde yderligere krav til egenkapital for at blive godkendt som chaufførvikarvirksomhed udover det eksisterende krav for vejtransporttilladelser.

Udenlandske chaufførvikarer
En busvognmand fra et EØS-land (Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) kan få udstedt en chaufførvikargodkendelse i tilslutning til en EF-tilladelse.

Busvognmanden skal gennemføre et vikarudlejningskursus i Danmark eller dokumentere, at vedkommende har gennemført et kursus i et andet EØS-land, der kan sidestilles med et vikarudlejningskursus. Endvidere skal busvognmanden opfylde egenkapitalkravet for vikarvirksomheder.

Det er en betingelse for at imødekomme en ansøgning, at chaufførvikarvirksomheden bekræfter at ville følge niveauet i gældende danske overenskomster ved kørsel på danske biler i Danmark.

Godkendte udlejere
Ved hjælp af linket til højre kan du se en oversigt over indehavere af godkendelse til udlejning af chaufførvikarer.

 

Sidst opdateret: 19.06.2018