Overenskomstforhold

Her kan du læse om, hvilke krav der stilles til indehavere af en vognmandstilladelse, vedrørende overenskomstforhold. Du kan læse om reglerne på området, både når du er medlem af en arbejdsgiverforening, eller hvis du ikke er, og du kan se, hvilke overenskomster der findes på buskørselsområdet.

Løn- og arbejdsvilkår for virksomhedens chauffører
En indehaver af en vognmandstilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening, og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening. Men chaufførernes løn og ansættelsesvilkår skal følge de kollektive overenskomster på transportområdet.

Du er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst
Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund, skal du oplyse dette i ansøgningsskemaet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kontrollerer dine oplysninger ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.

Du er ikke medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst
Hvis du søger mere end 1 tilladelse, og du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund, skal du oplyse i ansøgningsskemaet, hvilken overenskomst på transportområdet du vil følge.

Afhængig af, om der er tale om nyansøgning eller fornyelse af tilladelser, gælder følgende:

Nyansøgning:
Du vil ca. 1 år efter udstedelsen af dine tilladelser blive bedt om at indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 % af virksomhedens chauffører, dog mindst for én chauffør.

Vurderingen af, om løn- og ansættelsesvilkår for dine chauffører følger de kollektive overenskomster på området, foretages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger. I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de kollektive overenskomster på transportområdet, hører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Overenskomstnævnet. Forinden beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de kollektive overenskomster på transportområdet, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en reaktion over for din virksomhed. Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:

 • Meddelelse af skærpet tilsyn
 • Tildeling af advarsel eller
 • Tilbagekaldelse af tilladelserne.

Fornyelse:
Du skal sammen med ansøgningsskemaet indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 % af virksomhedens chauffører, dog mindst for én chauffør.

Vurderingen af, om løn- og ansættelsesvilkår for dine chauffører følger de kollektive overenskomster på området, foretages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger. I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for chaufførerne ikke følger de kollektive overenskomster på transportområdet, hører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Overenskomstnævnet. Forinden beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de kollektive overenskomster på transportområdet, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en reaktion over for din virksomhed. Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:

 • Meddelelse af skærpet tilsyn
 • Tildeling af advarsel eller
 • Nægtelse af fornyelse af tilladelserne.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke kan nå at færdigbehandle din fornyelsesansøgning, inden dine tilladelser udløber, udsteder vi midlertidige tilladelser til dig, indtil sagen er færdigbehandlet.


Overenskomster på buskørselsområdet

En virksomhed skal blandt andet følge de bestemmelser, der findes i de kollektive overenskomster, om:

 • Løn, herunder bestemmelser om løn under sygdom
 • Pension
 • Arbejdstid og overarbejde
 • Feriefridage
 • Betalt frihed til uddannelse og betaling for lovpligtig efteruddannelse
 • Opsigelse og fratrædelse
 • Orlovsordninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af overenskomsterne. Du må derfor hente hjælp hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst.

 

Sidst opdateret: 19.06.2018