Buspassagerrettigheder

Nedenfor kan du læse mere om buspassagerers rettigheder, finde forordningen på området samt et tilhørende resumé.

Forordningen (EU) nr. 181/2011 fandt anvendelse fra den. 1 marts 2013. Denne fastsætter et minimum af rettigheder for passagerer, der rejser med bus inden for Den Europæiske Union.

Forordningen fastsætter en række passagerrettigheder, der minder om de rettigheder, som fly-, tog- og skibspassagerer har. Rettighederne omfatter bl.a.:

  • ret til ligebehandling uanset nationalitet, hvad angår priser og andre transportvilkår
  • ikke-diskriminerende behandling af handicappede og bevægelseshæmmede personer, navnlig gratis assistance i udpegede busterminaler og ombord på bussen og ret til pengeerstatning for tab af eller skade på bevægelsesmidler
  • fyldestgørende og tilgængelige oplysninger til alle passagerer i løbet af deres rejse og adgang til generelle oplysninger om deres rettigheder i busterminalerne og på internettet
  • ret til tilbagebetaling af den fulde billetpris eller omlægning af rejsen i tilfælde af overbooking, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt (gælder kun ved rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til erstatning svarende til 50 % af billetprisen ud over tilbagebetaling af den fulde billetpris, når busselskabet undlader at tilbyde passageren valget mellem tilbagebetaling eller omlægning (gælder i tilfælde af overbooking, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt for rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til passende assistance (f.eks. snacks, måltider, forfriskninger og når det er nødvendigt, indkvartering) i tilfælde af aflysning eller forsinkelse på mere end 90 minutter (gælder kun ved rejser med en rejsetid på mere end 3 timer og en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til erstatning i tilfælde af trafikulykker, der medfører død, personskade, bortkomst eller beskadigelse af bagage
  • en obligatorisk klageordning oprettet af busselskaberne, som de skal stille til rådighed for alle passagerer
  • oprettelse af uafhængige organer i alle EU-medlemsstater med beføjelse til at håndhæve forordningen og eventuelt pålægge bøder

Inden Europa-Kommissionen fremlagde sit forslag om buspassagerers rettigheder for omkring 7 år siden, fandtes der hverken internationale aftaler, der var gældende i de fleste medlemsstater, eller EU-lovgivning om passagerers generelle rettigheder i forbindelse med denne transportform.

Vedtagelsen af forordningen om buspassagerers rettigheder 2011 satte således sidste punktum i arbejdet med at skabe et komplet sæt regler for brugere af alle transportformer på EU-plan. EU er det første område i verden, der har et komplet sæt passagerrettigheder for alle transportformer: passagererne er beskyttede, når de rejser rundt i EU, hvad end de rejser med fly, tog, skib eller bus.

Sidst opdateret: 03.04.2017