International godskørsel

Nedenfor kan du læse om, hvilke regler som gælder ved international godskørsel. Blandt andet om de forskellige tilladelsestyper samt cabotagekørsel, samt ansøgning om turtilladelser.

International godskørsel med dansk indregistreret lastbil eller vogntog over 3,5 tons tilladt totalvægt kræver - ud over en national tilladelse - en international tilladelse.

Fællesskabstilladelse
Fællesskabstilladelser udstedt til danske vognmandsvirksomheder gælder både til nationale kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU.

Fællesskabstilladelsen kan anvendes til grænseoverskridende transporter i EØS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

Tilladelsen kan også anvendes til transporter til og fra samt i transit gennem Schweiz samt til transporter mellem Danmark og et ikke EØS-land. For strækningen som tilbagelægges uden for EØS-området, kræves som regel en turtilladelse.

CEMT-tilladelse
CEMT står for Den Europæiske Transportminister Konference (Conférence Européenne des Ministres des Transports).

CEMT-tilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til transporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande (EU-landene samt Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Makedonien (FYROM), Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine).

Der findes følgende CEMT-tilladelser:

  • Euro IV-Safe tilladelse. Gyldig i Østrig, Italien, Grækenland og Rusland.
  • Euro IV-Safe tilladelse. Ikke gyldig i Østrig og Grækenland (Gyldig i Italien og Rusland).
  • Euro V-Safe tilladelse. Gyldig i Østrig, Italien, Grækenland og Rusland.
  • Euro V-Safe tilladelse. Ikke gyldig i Østrig og Grækenland  (Gyldig i Italien og Rusland).
  • Euro VI-Safe tilladelse. Gyldig i Østrig, Italien, Grækenland og Rusland.
  • Euro VI-Safe tilladelse. Ikke gyldig i Østrig og Grækenland (Gyldig i Italien og Rusland)

Link til International Transport Forum - herunder CEMT's brugervejledning - kan ses i linket til højre.

CEMT-flyttetilladelse

CEMT-flyttetilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til internationale flyttetransporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande (EU-landene samt Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Makedonien (FYROM), Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine).

Turtilladelser/Transittilladelser/Tredjelandstilladelser
Turtilladelser/transittilladelser giver ret til én transport til, fra eller gennem det pågældende land inkl. returtransport.

Til udførelse af en tredjelandstransport - dvs. en dansk vognmands kørsel mellem lande, hvor Danmark hverken er på- eller aflæsseland - kræves som udgangspunkt tredjelandstilladelser, der giver ret til kørsel både i på- og aflæsselandet. En tredjelandstilladelse giver ret til udførsel af én tredjelandstransport.

Tilladelser udveksles mellem Danmark og en række ikke EU-lande på bilateral basis. Der er indgået aftale om udveksling af tilladelser med Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Makedonien (FYROM), Moldova, Montenegro, Marokko, Rusland, Schweiz (3. landstilladelser), Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Sidst opdateret: 29.06.2018