International godskørsel

Nedenfor kan du læse om, hvilke regler som gælder ved international godskørsel. Blandt andet om de forskellige tilladelsestyper samt cabotagekørsel, samt ansøgning om turtilladelser.

International godskørsel med dansk indregistreret lastbil eller vogntog over 3,5 tons tilladt totalvægt kræver - ud over en national tilladelse - en international tilladelse.

Fællesskabstilladelse
Fællesskabstilladelser udstedt til danske vognmandsvirksomheder gælder både til nationale kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU.

Fællesskabstilladelsen kan anvendes til grænseoverskridende transporter i EØS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

Tilladelsen kan også anvendes til transporter til og fra samt i transit gennem Schweiz samt til transporter mellem Danmark og et ikke EØS-land. For strækningen som tilbagelægges uden for EØS-området, kræves som regel en turtilladelse.

CEMT-tilladelse
CEMT står for Den Europæiske Transportminister Konference (Conférence Européenne des Ministres des Transports).

CEMT-tilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til transporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande (EU-landene samt Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Makedonien (FYROM), Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine).

Der findes følgende CEMT-tilladelser:

  • Euro IV-Safe tilladelse. Gyldig i Østrig, Italien, Grækenland og Rusland.
  • Euro IV-Safe tilladelse. Ikke gyldig i Østrig og Grækenland (Gyldig i Italien og Rusland).
  • Euro V-Safe tilladelse. Gyldig i Østrig, Italien, Grækenland og Rusland.
  • Euro V-Safe tilladelse. Ikke gyldig i Østrig og Grækenland  (Gyldig i Italien og Rusland).
  • Euro VI-Safe tilladelse. Gyldig i Østrig, Italien, Grækenland og Rusland.
  • Euro VI-Safe tilladelse. Ikke gyldig i Østrig og Grækenland (Gyldig i Italien og Rusland)

Link til International Transport Forum - herunder CEMT's brugervejledning - kan ses i linket til højre.

CEMT-flyttetilladelse

CEMT-flyttetilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til internationale flyttetransporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande (EU-landene samt Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Makedonien (FYROM), Moldova, Montenegro, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine).

Turtilladelser/Transittilladelser/Tredjelandstilladelser
Turtilladelser/transittilladelser giver ret til én transport til, fra eller gennem det pågældende land inkl. returtransport.

Til udførelse af en tredjelandstransport - dvs. en dansk vognmands kørsel mellem lande, hvor Danmark hverken er på- eller aflæsseland - kræves som udgangspunkt tredjelandstilladelser, der giver ret til kørsel både i på- og aflæsselandet. En tredjelandstilladelse giver ret til udførsel af én tredjelandstransport.

Tilladelser udveksles mellem Danmark og en række ikke EU-lande på bilateral basis. Der er indgået aftale om udveksling af tilladelser med Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Makedonien (FYROM), Moldova, Montenegro, Marokko, Rusland, Schweiz (3. landstilladelser), Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Cabotage
Cabotagekørsel er udførelse af national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode inden for EU og EØS-landene på grundlag af en fællesskabstilladelse.

Cabotagekørsel kan kun udføres i tilknytning til en international transport, som giver adgang til inden for 7 dage at udføre op til 3 cabotagekørsler i én medlemsstat, eller 1 cabotagekørsel pr. medlemsstat inden for 3 dage, hvis der køres ind uden last.

Den internationale transport, der går forud for cabotagekørslen, skal have en sådan karakter, at den ikke primært har til formål at give mulighed for at anvende cabotagereglerne.

Adgangen til at udføre cabotagekørsel er betinget af, at værtsnationens nationale regler overholdes på en række områder.

Der kan ikke udføres cabotagekørsel på baggrund af en CEMT-tilladelse eller tilladelser udvekslet bilateralt.

Du kan læse cabotagevejledningen ved at benytte linket til højre.

Se desuden spørgsmål og svar om cabotagekørsel ved at benytte linket til højre. 

Kombineret transport
Kombineret transport er transport af varer mellem EØS-landene, hvorunder en lastvogn, påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod og derover anvender vej til den indledende eller afsluttende strækning og til den resterende strækning anvender jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje.

Kombineret transport kan udføres under forudsætning af, at:
1) den indledende vejstrækning tilbagelægges enten mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lastehavnen, eller
2) den afsluttende vejstrækning tilbagelægges enten mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lossehavnen.

Kombineret transport kan udføres på baggrund af en fællesskabstilladelse.

Reglerne er beskrevet i et direktiv, som du kan finde ved hjælp af linket øverst til højre.


 

Sidst opdateret: 12.01.2018