Efteruddannelse

Her kan du læse mere om efteruddannelse for alle kommende og nuværende erhvervschauffører.

Alle nuværende og kommende erhvervschauffører skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år. 

Efteruddannelse kan du efter eget valg gennemføre enten i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, eller i det land du arbejder.

På efteruddannelsen får du uddybet og repeteret nogle af de emner, der er dækket af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Du får dermed vedligeholdt de kundskaber, som er væsentlige for dit arbejde, og kurserne har særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug.

Efteruddannelsen skal gennemføres inden for en periode på 12 måneder. Det betyder, at du ikke må være mere end 12 måneder om at gennemføre de 5 dage, hvis du f.eks. vælger at dele de 5 dage op i mindre moduler.

Når du har kørekort til både gods- og buskørsel.
En chauffør, der har kørekort til både kategori C (lastbil) og til kategori D (bus), kan vælge enten en busrelateret efteruddannelse, en godsrelateret efteruddannelse eller en kombination af tværgående kurser fra kursusoversigten af efteruddannelse.

Efteruddannelsen varer 5 dage, hvoraf de 3 dage indeholder obligatoriske fag. De sidste 2 dage kan der vælges imellem en række forskellige kurser f.eks. avanceret køreteknik, kontrolapparater og køre/hviletid, temperaturfølsom gods og kørsel med specielle busser.

Der vil også blive mulighed for at vælge et brancherettet 5 dages kursus som en færdig ”5 dages pakke” f.eks. tanktransport, international godstransport, rutebuskørsel eller international turistkørsel.

Sidst opdateret: 19.06.2018