5 dagspakke af kurser for godschauffører

Her kan du læse mere om 5 dages kurser for godschauffører. De er alle inklusiv 3 dage med obligatorisk indhold.

Efteruddannelse for ambulancereddere

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 40913

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som ambulanceredder jf. bekg. nr. 877 af 8. juli 2015, § 20 og § 21, stk. 1 nr. 1 - 5, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Ambulanceredderen kan endvidere udføre sit chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning, på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kommunikation, arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold, der knytter sig til ambulancetjenesten og sygetransporten.

Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.

 

Efteruddannelse for autohjælpschauffører - vejgods

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 40707

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som autohjælpschauffør, jf. gældende regler, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Autohjælpschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kommunikation, arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold, der knytter sig til almindelig autohjælp, bjærgning og bugsering.

Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.

 

Efteruddannelse for dyretransportchauffører

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 47852

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som flyttechauffør jf. BEK nr. 877 af 8. juli 2015, § 20 og § 21, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Dyretransportchaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold ved transport af dyr, herunder regelgrundlag, planlægning, håndtering af dyr, transportegnethed og adfærd i forhold til kontakt med myndigheder, kunder og andre instanser med relation til transporterne. 

Efteruddannelse for flyttechauffører

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 47853

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som flyttechauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 877 af 8. juli 2015, § 20 og § 21. Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

Deltageren kan endvidere udføre sit arbejde som flyttechauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold ved flytte- og møbeltransport, ved flytning af tungt bohave, virksomhedsflytninger og ved håndtering af normalt forekommende flyttetekniske hjælpemidler.

Efteruddannelse for godschauffører

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 47849

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som godschauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 877 af 8. juli 2015, § 20 og § 21. Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

Deltageren kan endvidere udføre sit arbejde som godschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold i godstransporten, ved forskellige transportformer og under håndtering af relevante godstyper.

 

Efteruddannelse for renovationschauffører

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 47850

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som renovationschauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 877 af 8. juli 2015, § 20 og § 21. Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

Deltageren kan endvidere udføre sit arbejde som renovationschauffør på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold i dagrenovationen, ved slamsugning og i forhold til andre forekommende renovationstyper.

 

Efteruddannelse for tanktransportchauffører

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 47851

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som tanktransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 877 af 8. juli 2015, § 20 og § 21. Herunder er deltageren ajourført inden for færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, og lastsikring.

Deltageren kan endvidere udføre sit arbejde som tanktransportchauffør på grundlag af sit kendskab arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold ved tanktransport, ved betjening af tankbilens udstyr, ved af- og pålæsning samt i forhold til uheldsbekæmpelse.

 

Sidst opdateret: 02.05.2018