Posttilsyn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den nationale regulatør på postområdet i Danmark.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med Post Danmark og de øvrige postvirksomheder på det danske marked, hvor Post Danmark er pålagt en såkaldt befordringspligt for at garantere dette. 

  
Med tilsynet sikrer vi, at alle borgere kan modtage breve og pakker, uanset hvor i landet de bor.

Derudover udarbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en redegørelse af postmarkedet for både udviklingen i DK og EU.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens redegørelse for 2013, som du kan finde ved hjælp af linket i højre side, omfatter følgende informationer: udviklingen i EU, udviklingen på det danske postmarked, konkurrencesituationen inden for postområdet, prisudvikling og konkurrence på det danske postmarked, postbetjeningssteder og kvalitet af distribution og tjenester.

 

 

 

 

Mere information

Trafikstyrelsens redegørelse 2013

Postmarkedet i DK og EU 

 

Sidst opdateret: 12.09.2017