Gebyrer og afgifter på postområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med postvirksomheder er finansieret via gebyrer og afgifter.

For godkendelser og licenser mm betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkost-ningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales en afgift pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet.

Afgiften er i 2017 3,10 kr.

Gebyrerne for tilladelse til postbefordring og godkendelse af takstfastsættelse faktureres efter regning. Timesatsen er i 2018 1.200 kr.

Bekendtgørelse nr. 1215/2017
fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på postområdet.
Mere information
Bekendtgørelse nr. 1215/2017 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på postområdet.
Sidst opdateret: 02.05.2018