Gebyrer og afgifter på postområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med postvirksomheder er finansieret via gebyrer og afgifter.

For godkendelser og licenser mm betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales en afgift pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet.

Afgiften er i 2018 3,10 kr.

Gebyrerne for tilladelse til postbefordring og godkendelse af takstfastsættelse faktureres efter regning. Timesatsen er i 2018 1.200 kr.

Bekendtgørelse nr. 1215/2017
fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på postområdet.
Mere information
Bekendtgørelse nr. 1215/2017 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på postområdet.
Sidst opdateret: 26.06.2018