Placering af brevkasseanlæg og brevkasser

Her kan du blandt andet finde regler for opsætning af brevkasseanlæg og brevkasser i etageejendomme, fredede ejendomme og bevaringsværdige ejendomme.

Regler for opsætning af brevkasseanlæg og brevkasser
Du kan finde regler for opsætning af brevkasseanlæg i etageejendomme i bilag 1 i Bekendtgørelsen om postbefordring og postvirksomheder, som du kan finde ved hjælp af linket i højre side.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en FAQ med en række typiske spørgsmål om placering af brevkasser for at vejlede om, hvilke myndigheder, der har ansvar for hvad og vejledning til, hvordan bekendtgørelsen skal fortolkes.

Det er ejendommens ejer, administrator eller bestyrelse, der skal sørge for, at brevkasseanlægget eller brevkasser er sat op.

Rådgivning og tilsynsmyndigheder
Post Danmark står til rådighed med konkret rådgivning, hvis det umiddelbart kan virke vanskeligt at få placeret en brevkasse. Du kan gå ind på Post Danmarks hjemmeside ved hjælp af linket i højre side eller kontakte deres rådgivning for placering af brevkasser på telefon 70 12 10 99.

Evt. spørgsmål om bygge- og brandtekniske bestemmelser skal du stille til din kommunes tekniske forvaltning.

Drejer det sig om en bevaringsværdig ejendom, kan du kontakte din kommunes tekniske forvaltning.

Du kan klage over Post Danmarks anvisning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, info@tbst.dk, hvis du som ejer, administrator eller bestyrelse ikke finder løsningsforslaget hensigtsmæssigt.

 

Kontakt
Kontakt Post Danmark for yderligere rådgivning:

Direkte Tlf. 70 12 10 99

Post Danmark
Privatkunder, mærket ”Brevkasser”
Tietgensgade 37
1566 København V


Mere information

Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

Bekendtgørelse

Post Danmarks hjemmeside

www.postnord.dk

Post Danmarks Vejledning (2011)

Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg

FAQ om Brevkasseplacering

Spørgsmål & svar: Placering, Post til døren og Fritagelse

Sidst opdateret: 26.06.2018