Statistik

Her kan du finde en række statistikker vedrørende post.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder statistiske oversigter over bl.a. brevkvalitet, antallet af postvirksomheder, sammensætning af postmarkedet og meget andet. Til venstre kan du vælge en række statistikker, undersøgelser og opgørelser om postbefordring i Danmark.

Sidst opdateret: 26.06.2018