Kvalitetstal

Her kan du finde informationer om målingerne af Post Danmarks brevkvalitet.

Post Danmark får hvert år udført målinger af deres kvalitet, for at se om mindst 93 % af de befordringspligtige indenlandske breve og pakker bliver leveret indenfor servicekravet.

Målingen af kvaliteten for breve er siden 1995 udført af et uafhængigt analyseinstitut. Den anvendte målemetode  er baseret på afsendelse af testbreve mellem en række testpersoner udvalgt af analyseinstituttet. Testpersonerne er anonyme i forhold til Post Danmark. Kvalitetsmålingen foregår ved at registrere tiden fra afsenderen afleverer brevet til postbefordring, til brevet når frem til modtageren.


Resultatet af kvalitetsmålingerne kan ses på Post Danmarks hjemmeside.

Sidst opdateret: 28.06.2018