Posthusnettet

Her kan du finde en uddybning af, hvad posthusnettet består af, samt statistik over antallet af postbetjeningssteder.

Postbetjeningsnettet
Postbetjeningsnettet er opdelt i følgende betjeningssteder med personlig betjening:

  • Post Danmarks egendrevne postbetjeningssteder med fuld service.
  • Postbetjeningssteder i fremmed virksomhed med fuld service (postbutikker).
  • Butik med postfunktion med begrænset serviceudbud.

Ved fuld service forstås, at betjeningsstedet udfører alle befordringspligtige postforretninger og ind- og udbetalinger.

En butik med postfunktion drives af en lokal handlende. Der vil normalt være mulighed for indlevering af breve, udlevering af anmeldte forsendelser (breve og pakker) samt frimærkesalg. I nogle tilfælde vil der også være mulighed for at få ekspederet ind- og udbetalinger.

Det er kun kunderelaterede betjeningssteder, som fremgår af oversigten nedenfor. Sorteringscentre og omdelingscentre er ikke medtaget.

På grund af omlægning og opstramning af systemet kan tallene fra og med 2000 ikke direkte sammenlignes med tidligere tal. I antallet af egendrevne postbetjeningssteder har der f.eks. indtil da været inkluderet 5 distributionscentre, der har været betegnet som postkontor, men som ikke har kunderelationer. De er derfor fjernet fra oversigten. Antallet af butikker med postfunktion har tidligere været opgjort under kategorien postbutikker.

Kunderne har i de senere år endvidere fået en række muligheder for selvbetjening:

  • Døgnposten
  • PostSelv
  • Døgnposthuset

Døgnposten gør det muligt at hente og sende pakker døgnet rundt. Er man tilmeldt som bruger af Døgnposten, kan man få sine pakker adresseret direkte til automaten og hente dem, så snart pakkerne er lagt i automaten. Som bruger får man en sms eller e-mail, når en pakke er klar til afhentning.

PostSelv gør det muligt at måle og veje sin forsendelse samt købe frimærker og pakkelabels, så man selv kan gøre sin forsendelse klar til at sende. Automaten gør det muligt at købe forskellige tillægsydelser, ligesom man kan bruge PostSelv til at købe og betale emballage.

Døgnposthuset er et selvbetjeningsposthus, hvor man døgnet rundt har adgang til de mest almindelige postforretninger. Døgnposthuset indeholder en Døgnposten, en PostSelv-automat samt sikre muligheder for at aflevere pakker. Desuden kan man købe emballage i Døgnposthuset. Døgnposthuset findes indtil videre i Valby, Lyngby og Århus.

Postbetjeningssteder med personlig betjening 

År Egendrevne
postbetjeningssteder
Post-butikker Post-butikker med begrænset funktion Butik med postfunktion I alt
2016 0
193
879
0
1072
2015 0
203 901
0 1104
2014
21
190
710
0
921
2013   38   593  117  25 795 
2012 72 625 98 795
2011 93 618   97 808
2010 96 627   98 821
2009 114 626   106 846
2008 142 609   114 865
2007 153 615   122 890
2006 184 605   124 913
2005 218 600   127 945
2004 287 593   116 996
2003 339 577   103 1019
2002 375 569   104 1048
2001 444 550   89 1083
2000 473 558   85 1116
1999 508 652   1160
1998 552 653   1205
1997 601 626   1227
1996 636 618   1254
1995 649 618   1267
1994 670 605   1275

 

Selvbetjeningssteder

År Døgn-automater Postselv automater Døgn-posthuse I alt
2016
467
0 0
467
2015
468
0
0 468
2014
465
11
7
483
2013   429   18   5  195
2012 156 34 5 195
2011 126 37 5 168
2010 122 37 5 164
2009 102 33 3 138

Sidst opdateret: 27.10.2017