Posthusnettet

Her kan du finde en uddybning af, hvad posthusnettet består af, samt statistik over antallet af postbetjeningssteder.

Postbetjeningsnettet
Post Danmark tilbyder en række postbetjeningssteder med personlig betjening:

  • Post Danmarks egendrevne postbetjeningssteder med alle ydelser.
  • Postbetjeningssteder hos eksterne samarbejdspartnere med alle ydelser (postbutikker).
  • Butik med postfunktion med udvalgte ydelser.

Ved alle ydelser forstås, at betjeningsstedet udfører alle befordringspligtige postforretninger.

En butik med postfunktion drives af en lokal handlende. Der vil normalt være mulighed for indlevering af breve, udlevering af anmeldte forsendelser (breve og pakker) samt frimærkesalg.

Det er kun kunderelaterede betjeningssteder, som fremgår af oversigten nedenfor. Sorteringscentre og omdelingscentre er ikke medtaget.

På grund af omlægning og opstramning af systemet kan tallene fra og med 2000 ikke direkte sammenlignes med tidligere tal. I antallet af egendrevne postbetjeningssteder har der f.eks. indtil da været inkluderet 5 distributionscentre, der har været betegnet som postkontor, men som ikke har kunderelationer. De er derfor fjernet fra oversigten. Antallet af butikker med postfunktion har tidligere været opgjort under kategorien postbutikker.

Post Danmark tilbyder desuden en række selvbetjeningsløsninger til deres kunder:

  • Pakkeboksen
  • Online Porto
  • Mobilporto

Pakkeboksen gør det muligt at hente og sende pakker døgnet rundt. Er man tilmeldt som bruger af Pakkeboksen, kan man få sine pakker adresseret direkte til automaten og hente dem, så snart pakkerne er lagt i automaten. Som bruger får man en sms eller e-mail, når en pakke er klar til afhentning.

Online Porto og Mobilporto er begge alternativer til et fysisk frimærke, hvor kunden køber en portokode, som skrives på brevet eller pakken.

Postbetjeningssteder med personlig betjening 

År Egendrevne
postbetjeningssteder
Post-butikker Post-butikker med begrænset funktion Butik med postfunktion I alt
2017 2
168
856
0  1026
2016 3
193
879
0
1075
2015 6
197
901
0 1104
2014
21
190
710
0
921
2013   38   597 114
23 772
2012 72 625 98 795
2011 93 617   97 807
2010 96 627   98 821
2009 114 626   106 846
2008 142 609   114 865
2007 153 615   122 890
2006 184 605   124 913
2005 218 600   127 945
2004 287 593   116 996
2003 339 577   103 1019
2002 375 569   104 1048
2001 444 550   89 1083
2000 473 558   85 1116
1999 508 652   1160
1998 552 653   1205
1997 601 626   1227
1996 636 618   1254
1995 649 618   1267
1994 670 605   1275

 

Selvbetjeningssteder

År Pakkebokse
Postselv automater Døgn-posthuse I alt
2017 465
0 0 465
2016
467
0 0
467
2015
468
0
0 468
2014
465
11
7
483
2013   431
 18   5  454
2012 156 34 5 195
2011 126 37 5 168
2010 122 37 5 164
2009 102 33 3 138

Sidst opdateret: 26.06.2018