Postmarkedet

Her kan du finde information om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens undersøgelser af postmarkedet, samt statistik over antallet af befordrede forsendelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler hvert år oplysninger fra postvirksomhederne om postmarkedet i Danmark.

Indsamlingen sker med henblik på dels at følge markedsudviklingen, og dels at kunne varetage opgaverne som tilsynsmyndighed både i relation til den befordringspligtige virksomhed, Post Danmark, og de øvrige postvirksomheder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens redegørelse for 2013, der kan findes i højre side, omfatter følgende informationer: udviklingen i EU, udviklingen på det danske postmarked, konkurrencesituationen inden for postområdet, prisudvikling og konkurrence på det danske postmarked, postbetjeningssteder og kvalitet af distribution og tjenester.

 

Mere information

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens redegørelse for 2013

Postmarkedet i DK og EU 

Sidst opdateret: 12.01.2018