Sagsbehandlingstider

Her kan du læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens målsætning om sagsbehandlingstider

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede målsætning er, at behandlingen af klagesager vedr. Post Danmark A/S ikke må overstige 10 uger inkl. høring i Post Danmark A/S. Sager kan eksempelvis være klager over afgørelser truffet af Post Danmark A/S om forsinkelser, erstatninger, postbetjeningsnettet m.m.

Tabellen nedenfor viser graden af målopfyldelse i forhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens målsætning.

Kvartal Opfyldelsesgrad Antal afsluttede sager
1. Kvartal 2018
96%
20
4. Kvartal 2017
94% 23
3. Kvartal 2017 100%

18

2. Kvartal 2017 100% 13
Sidst opdateret: 28.06.2018