Sagsbehandlingstider

Statistik over sagsbehandlingstiderne på tilladelser og godkendelser vedrørende erhvervstransport.

Godkendelse af gods- eller busvirksomheder

Tabellen nedenfor viser graden af målopfyldelse i forhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mål om, at ansøgeren får en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget ansøgningen.

Kvartal Opfyldelsesgrad Antal ansøgninger
4. kvartal 2016 90 %
  85
3. kvartal 2016 89 %
  96
2. kvartal 2016 88 %
  82
1. kvartal 2016 96 %
  99
4. kvartal 2015 96 %   81
3. kvartal 2015 94 %   83
2. kvartal 2015 84 % 121
1. kvartal 2015 75 % 124
4. kvartal 2014 85 %   84
3. kvartal 2014 92 %   98
2. kvartal 2014 96 %   87
1. kvartal 2014 93 % 108
4. kvartal 2013 80 %   73
3. kvartal 2013 92 %   89
2. kvartal 2013 97 % 101
1. kvartal 2013 92 %   85


Fornyelse af tilladelser til gods- og buskørsel

Tabellen nedenfor viser graden af målopfyldelse i forhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mål om at sende en skriftlig afgørelse/de nye tilladelser senest 14 dage før, de gamle tilladelser udløber. Kun ansøgninger om fornyelse, som er modtaget rettidigt, tæller med i opgørelsen. Dvs. ansøgninger som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager, f.eks. 1 uge før de gamle tilladelser udløber, tæller ikke med.

Kvartal Opfyldelsesgrad Antal ansøgninger
4. kvartal 2016
89 %
217
3. kvartal 2016 90 %
218
2. kvartal 2016 85 %
188
1. kvartal 2016 81 %
230
4. kvartal 2015 82 % 176
3. kvartal 2015 93 % 205
2. kvartal 2015 90 % 193
1. kvartal 2015 91 % 179
4. kvartal 2014 91 % 152
3. kvartal 2014 95 % 208
2. kvartal 2014 89 % 189
1. kvartal 2014 90 % 291
4. kvartal 2013 86 % 131
3. kvartal 2013 95 % 199
2. kvartal 2013 90 % 173
1. kvartal 2013 96 % 224
Sidst opdateret: 19.06.2018