Udbydere af kurser for taxichauffører frem til 1. januar 2018

Her finder du en liste over godkendte kursusudbydere for taxichauffører.

Kurser for førere skal være godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet eller af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Indholdet er beskrevet i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 940 af 29. august 2011 om taxikørsel m.v. Link til denne findes øverst til højre på denne side.

Kursusudbydere taxichauffører
Sidst opdateret: 09.10.2017