Sådan bliver du taxichauffør

Her kan du læse om, hvordan du bliver taxichauffør. Desuden kan du læse en uddybning af de krav, som skal opfyldes, før det er muligt at få det førerkort, der kræves for at blive taxichauffør.

Hvis du vil føre en taxi, limousine eller sygetransportkøretøj, skal du have et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) og et førerkort.

Førerkort udstedes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du vil arbejde som chauffør eller af Taxinævnet i Region Hovedstaden, hvis det drejer sig om Københavns - og Frederiksberg Kommune samt kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune). Du skal derfor henvende dig disse steder for at opnå førerkort.

Førerkort får samme udløbsdato som kørekortet til erhvervsmæssig personbefordring. Et førerkort kan derfor kun udstedes for højst 5 år ad gangen.

For at få et førerkort skal du opfylde følgende krav:
Det faglige skal være i orden.
Du må ikke være straffet for grove overtrædelser af lovgivningen.

Faglig baggrund
Du skal inden for de sidste 10 år have gennemført et chaufførkursus, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Chaufførkurset omfatter undervisning i både teoretiske og praktiske forhold og skal afsluttes med en prøve. Kurset har en varighed på mindst 45 timer.

Ansøgere, som kun ønsker førerkort til sygetransport, kan fritages for kursuskravet, hvis de har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller gennemført en uddannelse, der svarer til ambulancegrunduddannelsen.

Du skal endvidere beherske det danske sprog, således at du kan udføre erhvervet på en tilfredsstillende måde. Du skal også dokumentere et tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi.

Vandel og god skik
Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende mulighed for nye overtrædelser i forbindelse med erhvervet som chauffør.

Du skal sandsynliggøre, at du kan udføre erhvervet som chauffør forsvarligt og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold m.v. kan indgå i denne vurdering.

 

Sidst opdateret: 13.06.2017