Udbydere af kurser for taxivognmænd frem til 1. januar 2018

Her finder du en liste over godkendte kursusudbydere for taxivognmænd.

Kurser for vognmænd og ansvarlige ledere skal være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Indholdet er beskrevet i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 940 af 29. august 2011 om taxikørsel m.v., som kan findes øverst til højre

Hvor kan du få et førerkort?
Førerkort udstedes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du ønsker beskæftigelse, eller af Taxinævnet i Region Hovedstaden for så vidt angår København og Frederiksberg kommune samt kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune).Sidst opdateret: 09.10.2017