Må man eftermontere sikkerhedsseler og ekstra sæder?

SVAR:

Ja, du må gerne eftermontere sikkerhedsseler i dit køretøj. Du skal dog være opmærksom på, at der stilles en række krav til selve sikkerhedsselen og dens fastgørelse og montering.

Sikkerhedssele skal være godkendt og mærket i henhold til:

a)      ECE-regulativ 16-04,

b)      direktiv 77/541/EØF, som ændret ved 96/36/EØF, eller

c)       direktiv 97/24/EF


En godkendt sikkerhedssele vil være forsynet med en mærkat indeholdende E eller e i en ring/kvadrat.

        

Tallet 18 (kan være andet) angiver godkendelseslandet, som i dette tilfælde er Danmark.

Jf. bekendtgørelse nr. 357 af 19. april 2006 om krav til sikkerhedsudstyr for børn i biler skal sikkerhedssele, der er særligt udformet til anvendelse af børn, opfylde bestemmelserne om godkendelse og mærkning efter direktiv

77/541/EØF, ECE-regulativ 44-03

eller senere tilpasninger af disse.

Som udgangspunkt skal originale forankringspunkter til sikkerhedsseler anvendes, såfremt disse forefindes ved den plads som ønskes forsynet med sikkerhedssele. Såfremt originale forankringspunkter ikke forefindes, skal sikkerhedssele være solidt fastgjort til køretøjets faste dele (et sæde anses normalt ikke for en fast del).

Fastgørelse af sikkerhedssele skal være i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens forskrifter. Såfremt køretøjsfabrikanten ikke længere eksisterer, eller køretøjsfabrikanten ikke har fastsat forskrifter for montering af sikkerhedssele, kan en udtalelse fra anerkendt prøvningslaboratorium lægges til grund for godkendelse af selefastgørelse ved syn.

For yderligere oplysninger om regler for sikkerhedsseler henvises til Vejledning om syn af køretøjer, punkt 10.02.

Kan jeg montere et sæde bag bagsædet i min personbil?
Ja, du skal blot du sikre dig, at bagsiden af ryglænet på de oprindelige bagsæder ikke medfører unødig fare for passagererne. Vær desuden opmærksom på eventuelle krav til seler og seleforankringer.

Kan jeg montere en autostol bag bagsædet i min personbil?
En autostol (barnestol) skal monteres efter autostolfabrikantens anvisninger, hvilket typisk er på et fremadvendt eller bagudvendt sæde med en trepunktssele. En autostol kan altså ikke monteres direkte i bunden af bilen.

Den bageste del af bilen er i øvrigt sikkerhedsmæssigt kun velegnet til placering til børn eller andre passagerer, hvis bilen er konstrueret til det.

Kan jeg montere et midtersæde i min varebil? (og hvad med seler hertil?)

Hvis du monterer et midtersæde i en varebil, skal sædet opfylde det generelle krav om at være solidt fastgjort til køretøjet, hvilket kontrolleres ved syn. Du skal desuden fremlægge dokumentation for, at seleforankringerne er afprøvet (trækprøvet) jf. Vejledning om syn af køretøjer afsnit 10.02.021 (2). Sikkerhedsseler skal være godkendte trepunktsseler.

Midterplads i varebil skal være forsynet med trepunktssele; dog kan man "nøjes" med hoftesele, hvis passagerens hoved ikke kan komme i kontakt med forruden jf. Vejledning om syn af køretøjer afsnit 10.02.024 (1).

Vær opmærksom på, at passageren skal kunne indtage en normal siddestilling. Bilen skal være således indrettet, at føreren kan betjene køretøjets apparater, uden at hans opmærksomhed bortledes fra den øvrige trafik. Dette betyder bl.a., at fører uhindret skal kunne betjene gearvælger og håndbremse.

Må jeg montere sæder i rummet bag de forreste sæder i min varebil?
Nej, der må ikke monteres sæder i rummet bag de forreste sæder, medmindre du vil ændre bilen til mandskabsbil.

Skal bilen til syn efter montering af sæder?
Hvis bilen er registreret med et bestemt antal siddepladser (det står på registreringsattesten), skal bilen efter ændringen synes og godkendes med de nye sæder og deres tilhørende sikkerhedsseler. Hvis bilen ikke er registreret med et bestemt antal siddepladser, skal de nye sæder og sikkerhedsseler stadig opfylde ovenstående bestemmelser, men bilen skal ikke til syn.

Sidevendte sæder kan ikke anbefales
Det er ikke muligt at opnå samme grad af sikkerhed med sidevendte sæder som med fremadvendte sæder. Trafikstyrelsen kan derfor ikke anbefale at anvende sidevendte sæder. Sidevendte sæder er ikke tilladt i biler nyere end 20. oktober 2007 med undtagelse af enkelte særlige busser.

Brug af sele
Læs om regler for brug af sele på

Politiets hjemmeside og Rådet for Sikker Trafik.

Sidst opdateret: 22.03.2017