Krav til køretøjers energi og miljøegenskaber

Krav til køretøjers brændstofforbrug, luftforurening og støjniveau reguleres internationalt af FN og EU.

Transportsektorens energiforbrug udgør cirka 1/3 af Danmarks energiforbrug og heraf står vejtransporten for langt den største del af energiforbruget.

CO2-udslip i forbindelse med køretøjers forbrænding af benzin og diesel medvirker til at øge atmosfærens drivhuseffekt og har derfor stor betydning for det globale klima. Samtidig har køretøjers brændstofforbrug direkte indflydelse på den enkeltes udgifter til transport uanset om det er i egen bil, med kollektiv trafik eller ved transport af varer.

Køretøjer med forbrændingsmotor udleder skadelige stoffer til luften især i form af forskellige partikler og NOx og der er især fokus på problemet i byerne hvor trafikken er tættest. Det er gennem EU og de såkaldte Euronormer lykkedes at begrænse udslippet af skadelige stoffer ved blandt andet regulering der i praksis har medført katalysatorer på benzinbiler og partikelfiltre og NOX-reducerende katalysatorer på dieselbiler.

Trafikken er en væsentlig kilde til støjbelastningen i Danmark. Køretøjers motorer støjer, specielt i forbindelse med acceleration, mens dækstøjen udgør den største del af støjbilledet fra et køretøj, når det er oppe i fart. For at sikre at køretøjerne løbende vedligeholdes og dermed at det forureningsbegrænsende udstyr virker, bliver luftforurening og støj kontrolleret i forbindelse med det periodiske syn.

I folderen "Hvor langt på literen" kan du læse, hvordan du kan spare penge og CO2 ved at købe den mest energieffektive bil - og ved energirigtig kørsel. Folderen indeholder desuden en liste over nye elbiler og plug-in hybridbiler, samt de mest energieffektive nye benzin og dieselbiler.
Find folderen i boksen 'Mere information'.

Mere information

Hvor langt på literen

 

Sidst opdateret: 03.06.2016