Skibe

Søfartsstyrelsen er myndighed for skibe i Danmark. Dette involverer godkendelse af sårbarhedsvurderinger (SSA) og sikringsplaner (SSP), inspektion, vagtberedskab samt vejledning af skibene og deres rederier med videre. En del af inspektionsforpligtelsen er uddelegeret til anerkendte organisationer herunder klassifikationsselskaber.

Regelgrundlaget vedrørende ISPS for danske skibe i international fart er EU forordningen 725/2004/EF samt bekendtgørelse nr. 227 af 5. marts 2013 om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart, for skibe i national fart. 

Du skal besøge Søfartsstyrelsens hjemmeside, www.sofartsstyrelsen.dk, for yderligere information og vejledning ang. skibe.

Sidst opdateret: 07.01.2019