Pre-arrival information

I medfør af meldepligtsdirektivet 2010/65/EU skal en række meldeformaliteter for skibsfarten overgå til at blive indrapporteret i SafeSeaNet senest 1. juni 2015. Blandt disse oplysninger er også før-ankomst sikringsinformationen jf. forordning 725/2004/EF om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor indsat en bestemmelse i bekendtgørelsen om sikring af havnefaciliteter, hvorefter skibsføreren fra 1. juni 2015 er ansvarlig for indrapportering af sikringsinformationen direkte i SafeSeaNet. Afhængigt af, hvornår dette nye system bliver fuldt operativt, vil havnene fortsat være ansvarlige for håndtering af sikringsinformationen i papirformat frem til juni 2015.

En formular til formålet findes i boksen til højre. 

Fritagelse
Fartøjer og rederier, der driver rutefart mellem europæiske havne, kan opnå fritagelse for før-ankomst information efter ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Forudsætningen for at opnå fritagelse er at

  • Rederiet dokumenterer, at fartøjet er certificeret ved at fremsende kopi af ISPS-certifikat
  • Rederiet skal udarbejde et internt system, der sikrer en øjeblikkelig videresendelse af før-ankomst information døgnet rundt, så snart anmodningen om oplysninger modtages.

Ansøgningen sendes enten digitalt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til adressen: info@tbst.dk eller til: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.


English
The Danish national point of contact is the Admiral Danish Fleet which can be contacted via Danish coastal radio (Lyngby Radio) on main working channels.

The information a ship is required to submit in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on enhancing ship and port facility security and SOLAS chapter XI-2, regulation 9.2.1, must for a ship calling a Danish port be sent directly to the port of call.

Starting with June 2015 the information must be entered in the Danish SafeSeaNet by the shipmaster or whomever granted authority to do so.

 

Sidst opdateret: 07.01.2019