Kompetente myndigheder

I Danmark er der, indenfor transport af farligt gods, en række forskellige kompetente myndigheder

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er kompetent myndighed for jernbane transport af farligt gods og er myndighed for den Danske lovgivning, herunder bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere og RID-reglementet.

Transport- og Bygningsministeriet er kompetent myndighed for vejtransport af farligt gods og er myndighed for den Danske lovgivning og ADR reglementet. Beredskabsstyrelsen forvalter i det daglige Transport- og Bygningsministeriets Myndighedsområde.

Statens Institut for Strålebeskyttelse, er et institut i Sundhedsstyrelsen og er kompetent myndighed for både  vej- og jernbanetransport af farligt gods.

Teknologisk Institut varetager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Transport- og Bygningsministeriets myndighedsrolle if. godkendelse og tilsyn med farligt gods emballager.

Følgende myndigheder anses for kompetente myndigheder:
  • Transport- og Bygningsministeriet
  • Rigspolitiet
  • Beredskabsstyrelsen
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Arbejdstilsynet
  • Statens Institut for Strålebeskyttelse
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Fødevarestyrelsen

Sidst opdateret: 14.01.2019