Infrastruktur

Når der skal ibrugtages ny infrastruktur eller når der sker ændringer af den eksisterende infrastruktur skal den nye eller ændrede infrastruktur godkendes.

Jernbanens infrastruktur består bl.a. af spor, signalanlæg, broer, dæmninger og kørestrøm. Hver gang der sker en ændring i disse anlæg, skal ændringen godkendes, såfremt ændringen vurderes at være signifikant. Hvis der etableres hel ny infrastruktur skal denne også godkendes.

Er der tale om helt ny infrastruktur eller større ændring (en signifikant ændring) på en eksisterende infrastruktur er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der skal godkende dette i form af en ibrugtagningstilladelse.

Er der ikke tale om en signifikant ændring, er det infrastrukturforvalteren selv, der godkender anlæggelsen i henhold til forvalterens eget sikkerhedsledelsessystem.

Vurderingen af om en ændring er signifikant eller ej foretages af infrastrukturforvalteren ved en signifikansvurdering.
Sidst opdateret: 14.01.2019