Ibrugtagningstilladelse og tilladelse til test af infrastruktur

Jernbaneinfrastruktur skal have en ibrugtagningstilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at måtte benyttes. Når ny infrastruktur anlægges, eller eksisterende infrastruktur bygges om, vil der ofte være krav om en ny ibrugtagningstilladelse.

En ibrugtagningstilladelse for et delsystem i jernbaneinfrastrukturen er en godkendelse af delsystemets sikkerhedsmæssige egenskaber, og en godkendelse af at delsystemet overholder gældende relevant lovgivning, f.eks. TSI’er (tekniske specifikationer for interoperabilitet), hvis delsystemet er omfattet af disse.


Hvornår skal der ansøges om ibrugtagningstilladelse?
Ved følgende ændringer i delsystemer i jernbaneinfrastrukturen skal der søges om en ibrugtagningstilladelse:

  1. Hvis ændringen vurderes at være en signifikant ændring i eksisterende jernbaneinfrastruktur, som kan have indflydelse på jernbanesikkerheden.
  2. Hvis der er tale om et nyanlæg, som kan have indflydelse på jernbanesikkerheden (dvs. anlæg af ny infrastruktur, hvor der ikke er infrastruktur i forvejen.)
  3. Hvis der er tale om en ændring, der vurderes at være en fornyelse eller opgradering omfattet af TSI-krav.

I bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen (med senere ændringer), fastsættes procedurerne for ansøgning om ibrugtagningstilladelser i jernbaneinfrastrukturen.

Såfremt en infrastrukturforvalter foretager ændringer i infrastruktur, der ikke er sikkerheds- eller TSI-relaterede, kræves ingen ibrugtagningstilladelse.


Hvordan ansøges der om ibrugtagningstilladelse?
Ved ansøgning om ibrugtagningstilladelse skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i boksen til højre.

Skemaet skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til den fælles postkasse: infra@tbst.dk Send gerne ansøgningen i kopi til den aktuelle sagsbehandler i styrelsen, hvis der er udpeget en sådan. 

Ansøgning om tilladelse til test af infrastruktur
Ved ansøgning om tilladelse til test af infrastruktur på eksisterende strækninger skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i boksen til højre.

Skemaet skal sendes  til: infra@tbst.dk

Sidst opdateret: 15.04.2019