Risikovurdering

Formålet med en risikovurdering er at undgå, at der i fremtiden indtræffer ulykker.

Den helt centrale udfordring på den fælleseuropæiske jernbane er, at få mest mulig jernbane for de afsatte midler, samtidig med at den høje sikkerhed – for jernbanen i sin helhed – bevares. 


Når virksomheder gennemfører ændringer, der kan påvirke sikkerheden, skal de indledningsvis afgøre om ændringen er signifikant. Få mere information om signifikansvurdering her

Hvis ændringen viser sig, at være signifikant, skal virksomhederne følge den risikostyringsproces, der er beskrevet i den fælleseuropæiske metode for risikovurdering CSM-RA. Mere information om CSM-RA findes i ERA’s vejledninger som kan tilgås via linket til højre. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen følger og influerer løbende EU’s arbejde med fastsættelse af risikoacceptkriterier for tekniske ændringer. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil løbende udarbejde og opdatere vejledninger i takt med udviklingen på den europæiske scene.Sidst opdateret: 13.02.2019