Læsseenheder

Ved jernbanetransport skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkende de læsseenheder, der anvendes til intermodal trafik.

Læsseenheder til intermodal trafik (containere, veksellad, sættevogne/trailere og rullecontainere m.v.) skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, før de må tages i brug til jernbanetransport.

Skemaer til brug for ansøgning om godkendelse findes i boksen ’Mere information’. Bemærk, at der er et særskilt bilag til to af ansøgningsskemaerne.

Skemaerne kan udfyldes på skærmen, men skal udskrives, underskrives, indscannes og sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: rul-mat@tbst.dk.  
Sidst opdateret: 24.10.2018