Serviceydelser

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilbyder den ansvarlige projektejer for et stort infrastrukturprojekt en række serviceydelser fra start til slut af projektfasen.

Med sine serviceydelser hjælper Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til med at minimere de risici og udfordringer, der ofte er forbundet med gennemførelsen af større infrastrukturprojekter.


Forhåndsdialog

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilbyder i første omgang den ansvarlige projektejer en forhåndsdialog om anlægsprojektet. I forhåndsdialogen afdækkes den lovgivning og de krav, som projektet skal opfylde for at blive godkendt. Her kan forventninger afstemmes og planer for aktiviteter i relation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser/ godkendelse(r) drøftes.

Den tidlige kontakt mellem virksomhed og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har til formål at sikre, at virksomheden er bedst muligt klædt på til at gennemføre anlægsprojektet samt sikre en optimal godkendelsesproces.


Tilkendegivelser
Ibrugtagningstilladelsen er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ”blå stempel” på, at en given infrastruktur opfylder alle de relevante krav til jernbanesikkerhed. Herudover kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give en tilkendegivelse – det vil sige en uformel vurdering af et eller flere sikkerhedsmæssige forhold i relation til jernbaneprojektet.

Formålet med en tilkendegivelse er, ligesom med forhåndsdialogen, at reducere projektejers projektrisici ved at sikre en forventningsafstemning, således at projektejer får en indikation for, at projektet bevæger sig i den rigtige retning.

Tilkendegivelser bruges oftest til at sikre, at den sikkerhedsdokumentation, som projektejeren producerer i forbindelse med sit projekt, ikke har mangler. Sikkerhedsdokumentation skal være bedømt af en assessor (og assessors vurdering vedlagt), før Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give en tilkendegivelse.

En tilkendegivelse er ikke en retligt bindende afgørelse, men alene et positivt tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, at det forhold, der gives en tilkendegivelse om, indtil videre er håndteret tilfredsstillende. Da en tilkendegivelse ingen juridisk gyldighed har, kan den ikke påklages. Det er ansøgeren selv der afgør, om der ønskes en eller flere tilkendegivelser i løbet af anlægsprocessen og hvad der i givet fald ønskes tilkendegivelse af.
Sidst opdateret: 24.04.2018