Nyskabelse

En virksomhed ønsker at udskifte betjeningslåsen i et sporskifte med sporskiftedrevet DSB 1994, fra type X til type Y. Udskiftningen af betjeningslåsen vil medføre færre fejl på betjeningslåsen og dermed større oppetid for sporskiftet

Citat fra virksomheden

Nyskabelse:
Betjeningslåsen af type Y er ny i virksomheden, men funktionen er den samme som type X. Der er derfor ikke tale om nyskabelse i funktionel forstand.

Ydermere har en anden virksomhed installeret to betjeningslåse af typen Y ligeledes med UIC60 overbygning og DSB 1994 drev i hhv. Farby sporskifte 2 og Mostrup sporskifte 5. Betjeningslåsen af typen Y har været i drift (erfaringsdrift) i en periode, hvor der ikke har observeret fejl, svigt eller uhensigtsmæssigheder.

Den nye betjeningslås af typen Y er således ikke en nyskabelse, da den i flere år er blevet benyttet af den anden virksomhed, og dette giver mulighed for erfaringsudveksling.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger:
Virksomhedens vurdering af, at der ikke er noget nyskabelse i ændringen bunder udelukkende i de funktionelle aspekter ved ændringen – at betjeningslåsen har samme funktion som en tidligere anvendt betjeningslås.
Virksomheden glemmer at vurdere, hvor meget nyskabelse der er i, at virksomheden skal til at anvende en type betjeningslås, som den ikke har anvendt før, og som den derfor ikke har regler for i forhold til projektering, installation, afprøvning og vedligehold.
Når nyskabelse skal vurderes, er det ikke tilstrækkeligt at overveje, hvad der er nyt i jernbanebranchen. Virksomheden skal også overveje, hvad der er nyt for virksomheden selv.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderede at der var et vist element af nyskabelse i ændringen. Da fejl i betjeningslåsen ville kunne resultere i flere døde, var ændringen som udgangspunkt signifikant, med mindre virksomheden kunne overvåge ændringen, så svigt i systemet ikke kunne føre til flere dræbte.
Installationsforskrifterne var i midlertidig ikke velkendte og indarbejdede i virksomheden, og det samme var tilfældet for procedurer for drift og vedligeholdelse af betjeningslåsen. Dermed vurderede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at ændringen var signifikant.

Nyskabelse, der er anvendt til at gennemføre ændringen: Dette gælder både for det, der er innovativt for jernbanesektoren, og det som alene er nyt for den organisation, der gennemfører ændringen.
Sidst opdateret: 24.04.2018