Reversibilitet

En virksomhed ønsker at udskifte akslerne på motorbogierne på et bestemt litra. De tidligere aksler er lavet af et materiale, som ikke længere må anvendes til nyfremstilling af jernbaneaksler.

Virksomheden skriver i signifikansvurderingen:

Citat fra virksomhed: 
Reversibilitet

Ændringen forhindrer ikke at genindføre den nuværende aksel. Hjulene på den nye aksel vil som følge af den større opboring ikke kunne bruges på den nuværende aksel. Det vil være let at få fremstillet den nuværende aksel, men da materialet ikke længere bruges til nyfremstilling af jernbaneaksler og derfor ikke lagerføres, vil det ikke være omkostningsfrit.

 

Virksomheden vurderer, at det er muligt at få fremstillet aksler, som er identiske med dem, som udskiftes. Det er dog vanskeligt at forestille sig, at det er en reel løsning at vende tilbage til det tidligere system. Der er derfor ikke en regulær reversibilitetsmulighed.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger:

Ved reversibilitet skal ikke forstås, om det er fysisk muligt at vende tilbage til det gamle system. Ved reversibilitet forstås, om den tidligere løsning kan anvendes som en slags redundant system, som virksomheden hurtigt og nemt kan skifte tilbage til, hvis man opdager, at der er problemer med den nye løsning.

Et eksempel på noget sådan kunne være en situation, hvor man i forbindelse med indførelsen af akseltællere i en periode beholder den tidligere spordetekteringsløsning (sporisolationer), så man kan skifte tilbage, hvis akseltællerne viser sig at fungere dårligt.

I langt de fleste projekter vil en sådan mulighed ikke være til stede. I så fald skal virksomheden blot skrive, at det reelt ikke er muligt at vende tilbage til det gamle system.

Reversibilitet er knyttet til overvågningskriteriet. Det er en forudsætning, at det er muligt at identificere og gribe ind over for fejl for at reversibilitet kan anvendes som et argument for, at ændringen har mindre konsekvenser, eller er mindre usikker end, hvad den umiddelbart fremstår som.

Reversibilitet: Manglende evne til at vende tilbage til systemet, som det var før ændringen. 

Reversibilitet

Jernbanesikkerhed?
Systemdefinition

Signifikansvurderingskriterier:
Akkumulation
Nyskabelse
Kompleksitet
Konsekvens
Overvågning
Reversibilitet

Andet

Sidst opdateret: 24.04.2018