Indberetninger og rapportering

Som sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ansvarlig for at vurdere og beslutte, hvordan indsatsen omkring jernbanesikkerhed fremover kan opretholdes og forbedres.

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, andre virksomheder med sikkerhedscertifikat samt veteranbaner skal årligt indberette oplysninger omkring ulykker og forløbere til ulykker mv. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvert år skal alle virksomheder med sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat endvidere fremlægge en sikkerhedsrapport, hvor der redegøres for udviklingen inden for jernbanesikkerheden.

Endelig udgiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hvert år en sikkerhedsrapport, som informerer om sikkerhed på jernbanen. Rapporten danner udgangspunkt for at vurdere, hvordan jernbanesikkerheden kan opretholdes og forbedres.

Underretning om enkeltstående ulykker og forløbere til ulykker
Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal underrette Havarikommissionen, hvis der sker en ulykke eller forløber til ulykke af betydning for jernbanesikkerheden. Havarikommissionens opgave er at undersøge omstændigheder ved ulykker og forløbere til ulykker, så de fremover kan undgås. Yderligere oplysninger kan ses på Havarikommissionens hjemmeside.

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal endvidere underrette relevante interessenter, herunder også Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om identificerede konstruktions- eller funktionsmæssige fejl i infrastruktur eller køretøjer, som har betydning for jernbanesikkerheden.

Indberetning fra enkeltpersoner
Personer, som udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, kan løbende underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder under anonyme forhold.


Sidst opdateret: 26.08.2019